Logo de la colla

Hola Cabronets!!,

S'obre un temps per que la gent que tingui idea de dibuixar o de disseny, presenti un logo o dibuix per estampar samaretes, fulards etc... un cop tinguem dibuixos al email de cabronets, els enviarem a tothom i els penjarem al blog per que podeu opinar.

El dibuix ha de tenir alguna referència a alguna cosa amb banyes i foc i el nom de la colla.

Que sigui només d'un color.

Esperem les vostres propostes, les podeu enviar a cabronets@gmail.com

Normativa Interna

Quota Inscripció
100€, amb aquesta quota inicial, s'inclou el vestit de cabronet. Aquest vestit s'anirà renovant a mida que el nen/a es vagi fent gran, sense cap cost addicional.

Qualsevol canvi haurà de ser comunicat als responsables de la comissió de vestits.

Quota anual
30€, aquesta quota serà la mateixa per nens que vulguin ser tabalers o diables.

Baixa
Tot nen/a que es doni de baixa, tindrà dret al retorn de 30€, per devolució de vestit complert.

Dades
Es obligatori omplir una fitxa d'autorització amb les dades del nen/a i pares, incloent el consentiment per cremar o tocar a la percu.
Es obligatòria la presència d'un adult per cada nen que crema en un Correfoc.

Càrrecs dintre el Correfoc
A cada Correfoc hauran una serie de persones responsables d'uns càrrecs, aquests s'hauran de decidir abans de cada Correfoc:

  • Encenedor (encén les carretilles).

  • Portadors de saques.

  • Controladors de Carretilles (persones que comprovin que el nen té la carretilla ben posada).

  • Carro? (en cas necessari).

  • Estandart? (en cas necessari).

  • Límits (persones que van al davant de tot, per indicar fins on poden anar el diables cremant).

  • Control intern: 3-4 adults controlant els nens quan corren.

  • Percu: dirigeixi la percu.

També s'ha de fer una reunió amb els nens abans de començar, per donar les pautes bàsiques de cara al Correfoc.

Proves
Es limita a un màxim de 2 proves, per saber si un vol ser cabronet o no, un cop provat dues vegades, o es fa de la colla o no podrà cremar més.

Tot nen/a que vingui a provar utilitzarà vestit vell.

Tabalers

La "Percu" comença a tocar!!

Ja tenim programats dos assajos per al setembre, amb l'idea que al correfoc de La Mercè, puguem tenir la nostra estrena.

Mireu l'Agenda per saber més...